Lễ Trưởng Thành – Tri Ân Niên Khóa 2016-2019

Chúc các em thi tốt và thành công trên con đường sắp tới…!

Tác giả: THPT Phú Lâm