TỪ ẤY

I. Tìm hiểu chung:

1. Tác giả:

– Tố Hữu (1920- 2002)

– Quê: Thừa Thiên Huế

– 1938 được kết nạp vào ĐCS à sự nghiệp thơ ca gắn với sự nghiệp CM

=> Là nhà thơ của lí tưởng cộng sản, thơ ông tiêu biểu cho khuynh hướng trữ tình chính trị

2. Tác phẩm:

a. Xuất xứ: Trích phần “máu lửa” của tập “Từ ấy” (gồm 3 phần: Máu lửa, xiềng xích, giải phóng)

b. HCST: Khi tác giả được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương vào tháng 7 năm 1938

II. Đọc- hiểu văn bản:

1. Niềm vui khi bắt gặp lí tưởng cách mạng ( khổ 1)

– Tứ ấy: thời gian được giác ngộ kí tưởng cách mạng, được kết nạp vào Đảng

– H/ảnh ẩn dụ                “ nắng hạ”

“ mặt trời chân lí”

-> Liên lết sáng tạo giữa hình ảnh và ngữ nghĩaà lí tưởng c/m như một nguồn sáng cuộc đời

– Động từ mạnh                 “ bừng”

“ chói”

-> Nhấn mạnh ánh sáng của lí tưởng c/m

=> Tâm hồn nhà thơ đang mở ra một chân trời mới của nhận thức lí tưởng

– NT so sánh: “Hồn tôi / vườn hoa lá”

 

Rất đậm hương

Rộn tiếng chim

-> Bút pháp trữ tình, lãng mạnàTràn ngập sức sống vui tươi, yêu đời

=> Ca ngợi lí tưởng Đảng cộng sản đã đem đến sức sống và niềm phấn khởi tự hào và yêu đời mãnh liệt

2. Nhận thức mới về lẽ sống ( khổ 2 )

– Động từ: “buộc”à gắn bó

“ Tôi buộc               lòng tôi

Mọi người

-> Ý thức tự nguyện gắn bó cá nhân với tập thể

– Để               tình trang trải

Hồn tôi – với – bao hồn khổ

-> Điệp từ “ để + với” + nhịp thơ nhanh, dồn dập + h/ảnh ẩn dụ “ khối đời”à sự đồng cảm, chan hòa của mọi giai cấp, quan tâm đến nhân dânà sức mạnh tăng lên

=> SK: Niềm vui và sức mạnh của người cộng sản khi đặt mình giữa quần chúng lao động

3. Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm ( khổ 3)

– Điệp từ: “ là”        con của                  nhà

Em         vạn          kiếp phôi pha

Anh                       đầu em nhỏ

-> nhấn mạnh, khẳng định tình cảm gia đình thân thiết, đầm ấm

-> Sự tự ý thúc bản tha6nm là thành viên của đại gia đình quần chúng lao khổ

– H/ảnh: “Không áo cơm cù bất cù bơ”

-> Đồng cảm, xót thương cho những kiếp đời vất vả, không nơi nương tựa

=> SK: Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm của người cộng sản: Vừa đồng cảm, vừa căm giận những bất công của xã hội

III. Tổng kết:

1- Nghệ thuật:

– hình ảnh tươi sáng, giàu ý nghĩa tượng trưng

– Ngôn ngữ giàu nhạc điệu

– Giọng thơ sảng khoái, nhịp điệu hăm hở….

2- Ý nghĩa văn bản: Niềm vui lớn, lẽ sống lớn, tình cảm lớn trong buổi đầu gặp gỡ lí tưởng cộng sản.

Tác giả: Trương Hồng Thủy